Kopaonička škola Prirodnog Prava

Pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu tvorevinu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu


PORTRET KOPAONIČKE ŠKOLE
STALNI PROGRAM KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA
Od 13. do 17. decembra SVAKE godine na planini Kopaonik, u Srbiji, održava se tradicionalni kongres pravnika: Kopaonička škola prirodnog prava odvija se, u okviru usvojenog Heksagona, kroz šest oblasti (VI katedri):
MESTO I VREME ODRŽAVANJA ŠKOLE
planina Kopaonik u Srbiji, Poslovno-kongresni centar u Hotelsko-apartmanskom naselju "Sunčani vrhovi" na 1700 m nadmorske visine 13-17 decembar svake godine
TEME KOPAONIČKE ŠKOLE
osnovna godišnja tema Konferencije određuje se početkom godine, a kreće se u okviru Heksagona prirodnog prava:
Pravo na život
Pravo na slobodu
Pravo na imovinu
Pravo na intelektualnu tvorevinu
Pravo na pravdu
Pravo na pravnu državu
SEKCIJE
pravna zaštita života
radno pravo
pravna zaštita zdravlja
bankarsko pravo
zaštita slobode ličnosti
intelektualna svojina
svojina i druga stvarna prava
zaštita životne okoline
nasledjivanje
pravosudje i advokatura
denacionalizacija i privatizacija
sudske i upravne procedure
porezi
medjunarodno javno pravo
eksproprijacija nepokretnosti
medjunarodno privatno pravo
obligacioni ugovori
pravo Evropske unije
odgovornost za štetu
pravna zaštita izbeglica i raseljenih lica
trgovačka društva
pravna država
trgovački ugovori
filozofija prava
pravo osiguranja
STALNI PROGRAM KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA
GRADJANSKO PRAVO
MEDJUNARODNO PRAVO
KRIVIČNO PRAVO
NACIONALNO PRAVO
ADMINISTRATIVNO PRAVO
TEORIJA PRAVA
KOMERCIJALNO PRAVO
ZAKONODAVSTVO
USTAVNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA
PRAVO LJUDSKIH PRAVA
METOD RADA
izlaganje referata, diskusija, razmena iskustava, prezentacije, okrugli stolovi, tribine, kritički osvrti, inicijative, preporuke, predlozi, poruke, zaključci; referati se štampaju u četiri toma (200-300 referata); rad se odvija u 7 sala na prepodnevnim i poslepodnevnim sesijama
JEZICI KONFERENCIJE
SRPSKI I ENGLESKI, PO POTREBI FRANCUSKI I NEMAČKI
REFERENTI, GOSTI, UČESNICI
iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Grčke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Češke, Poljske, Austrije, Italije, Švajcarske, Japana, Australije, Libana...